Účetní program POHODA">
Mezi poskytované služby patří zejména:
 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence, účetní uzávěrky
 • vedení personální a mzdové agendy
 • poskytování poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky
 • zpracování všech daňových přiznání - přiznání k daním – právnických i fyzických osob, DPH,
  silniční i další daně, přehledy na sociální a zdravotní pojištění
 • zastupování na úřadech - Finanční úřad, Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění
 • rekonstrukce účetnictví
 • metodické vedení účetních u klienta-poskytnutí supervize nad zpracováním
 • možnosti on-line přístupu k účetním datům pomocí vzdáleného zabezpečeného přístupu